5 Sadovaya

1955 Saint Petersburg

Sadovaya Street and Grivtsova Lane

Sadovaya (Russian: Садовая) is a station on the Frunzensko-Primorskaya Line of Saint Petersburg Metro, opened on 30 December 1991. It provides a transfer to the Pravoberezhnaya line through Spasskaya and the Moskovsko-Petrogradskaya line through Sennaya Ploshchad.

A. I. Pribulsky
Metro station «Prospect Veteranov» architect Khilchenko V. G. (photo not preserved)
Residential complex of the Mining Institute architect Goncharov A.V. (photo not saved)