3 Yelizarovskaya

1955 Saint Petersburg

Babushkina street 10

Yelizarovskaya (Russian: Елиза́ровская) is a station on the Nevsko–Vasileostrovskaya Line of Saint Petersburg Metro, opened on December 21, 1970.

House architect Kolmadinova I.I. (photo not saved)
Metro station «Yelizarovskaya» architect Shuvalova V.P. (photo not saved)